Star­ka spi­kar

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 17 maj. Spelstopp: 20.30 Ons­da­gens V86-om­gång på Sol­val­la och Jä­gers­ro hål­ler gans­ka bra klass och om­gång­en ser spän­nan­de ut. Det av­görs ett mon­télopp av myc­ket hög klass i om­gång­en och här hit­tas en av om­gång­ens två star­ka spi­kar. Det är mon­té­spe­ci­a­lis­ten Nan­tuc­ket (V86-4) som var myc­ket bra i sin come­back ny­li­gen. I V86-7 för högs­ta klas­sen på Jä­gers­ro gör Sout­hwind Mo­zart come­back. Han är väl för­be­redd och han sing­le­strec­kas trots att han in­te star­tat se­dan Sprin­ter­mäs­ta­ren i fjol. V86-8 är ett lär­lings­lopp som hål­ler hög klass, kul att lär­ling­ar­na får chan­sen på bra häs­tar.

FAK­TA OM BA­NOR­NA

Jä­gers­ro: Upp­lopp 190 m Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VEC­KANS NYCKLAR

5 Nan­tuc­ket (V86-4) var den bäs­ta mon­té­häs­ten i Sve­ri­ge i fjol. Nu har han åter­kom­mit ef­ter ska­da och han var bra i come­bac­ken, en bra spik. SPIK

O’sun­day (V86-5) har gått bra i Sve­ri­ge ti­di­ga­re och se­nast var han väl­digt fin då han run­da­de kon­kur­ren­ter­na. In­tres­sant ry­sa­re här.

DRAG

2 Mil­li­gan’s School (V86-6) är ett hett vinst­bud men gar­de­ra man med 4 Dan­te och 7 Ba­ron Gift har man låst den­na av­del­ning tryggt.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 810 kro­nor/3240 ra­der V86-1: 4, 5, 7. Res: 1-3 V86-2: 1, 2, 4, 8, 11. Res: 12-3 V86-3: 1, 2, 4, 5. Res: 6-8 V86-4: 5 Nan­tuc­ket. Res: 7-3 V86-5: 2, 3, 4. Res: 11-8 V86-6: 2, 4, 7. Res: 1-3 V86-7: 4 Sout­hwind Mo­zart Res: 5-3 V86-8: 1, 5, 6, 8, 9, 10, Res: 3-12

LIL­LA SY­STE­MET 108kro­nor/432 ra­der V86-1: 5 Electric Light. Res: 4-7 V86-2: 1, 4, 11. Res: 8-2 V86-3: 1, 2, 4, 5. Res: 6-8 V86-4: 5 Nan­tuc­ket. Res: 7-3 V86-5: 2, 3, 4. Res: 11-8 V86-6: 2, 4, 7. Res: 1-3 V86-7: 4 Sout­hwind Mo­zart Res: 5-3 V86-8: 5, 6, 9, 10, Res: 8-1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.