NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Slö­inge 1:80, Ring­vä­gen 14, Slö­inge. Säl­ja­re: Karl Ei­ve Ax­els­son. Kö­pa­re: John Mar­kus Persson och Hanna Ma­ria Isa­bell Hul­tin. Kö­pe­sum­ma: 1 275 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 787 000 (2015) kro­nor.

Hä­gern 30, Lyc­ke­bäcks­vä­gen 1, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Sca Hy­gi­e­ne Pro­ducts AB:S Per­so­nal­stif­tel­se. Kö­pa­re: SCA Hy­gi­e­ne Pro­ducts Ak­tie­bo­lag. Kö­pe­sum­ma: 875 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 568 000 (2016) kro­nor.

Lån­gås 2:145, Lån­gås 330, Lån­gås. Säl­ja­re: Lån­gås Åke­ri AB. Kö­pa­re: Lån­gås La­ger AB. Kö­pe­sum­ma: 2 485 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 4 223 000 (2013) kro­nor.

Sjö­tung­an 9, Mat­sa Bengts Väg 6, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ve­ra Iré­ne Ann-britt Hans­son. Kö­pa­re: Ber­til Ed­vard Hans­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 590 000 (2015) kro­nor.

Tras­ten 33, Ber­mans­ga­tan 62, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Beth-ma­rie Therese Karls­son. Kö­pa­re: Beth-ma­rie Karls­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 458 000 (2015) kro­nor.

Skrea 9:29, Skrea Bac­ke 123, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Kerstin Ma­ri­an­ne Lars­son. Kö­pa­re: Christian Carl Er­ik Skrö­der och Ma­til­da Ka­ro­li­na Lars­son. Kö­pe­sum­ma: 350 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 335 000 (2015) kro­nor.

Borg­går­den 6, Jo­han­nes­ört­s­vä­gen 10, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Berit Ann-lou­is Svensson och Sven An­ton Mårten Svensson. Kö­pa­re: Ann-so­fi Svensson. Kö­pe­sum­ma: 3 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 272 000 (2015) kro­nor.

Strix 1, Gustaf Frö­dings Väg 8, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Gun El­la Jo­se­fi­na Andre­as­son. Kö­pa­re: Lisa Fred­ri­ka Lag­nell. Kö­pe­sum­ma: 2 190 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 051 000 (2015) kro­nor.

Skäl­len­torp 1:205, Er­ik Gyl­lens­värds Väg 6, Ugg­larp. Säl­ja­re: Thy­ra Birgitta Stenudd och Staffan Stig Ur­ban Stenudd. Kö­pa­re: Er­ik Karl Os­kar Lun­dén och An­na Margareta Cecilia Haegg­ström. Kö­pe­sum­ma: 5 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 758 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.