VÄ­DER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Vi kun­de ha valt vil­ken bild som helst, för da­gens vä­der bju­der på det mesta. Vi in­le­der med li­te sprid­da sku­rar, fort­sät­ter med sol och moln och even­tu­ellt släng­er vi in li­te ås­ka där ock­så. Varmt, det blir det oav­sett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.