Årets hand­le­da­re finns i Hal­land

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Su­san­ne Lac­ke, di­strikts­lä­ka­re på Lau­ren­ti­us­kli­ni­ken i Fal­ken­berg, har ut­setts till Årets hand­le­da­re för St-lä­ka­re. I för­ra vec­kan pri­sa­des hon i sam­band med Svensk för­e­ning för all­män­me­di­cins kon­gress i Karl­stad.

På sam­ma kon­gress upp­märk­sam­ma­des ock­så de all­män­lä­ka­re som sat­sat på en spe­ci­a­listex­a­men, med till­hö­ran­de forsk­nings­pro­jekt. Bland des­sa fanns he­la tre syd­hal­länds­ka lä­ka­re; Ma­rit Björstedt på Vård­cen­tra­len Her­tig Knut, Erik Erick­son Björstedt på Vård­cen­tra­len Ny­hem och Kla­ra Ordrup på Strand­häl­san i Mell­byst­rand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.