FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 69 år se­dan, 1948, föd­des ar­tis­ten och låt­skri­va­ren Gra­ce

Jo­nes på Ja­mai­ca, för att som 13-åring flyt­ta till New York. Hon ha­de först en fram­gångs­rik mo­dell­kar­riär in­nan hon över­gick till mu­si­ken. Där rör­de hon sig mel­lan gen­rer som di­sco, new wa­ve, reg­gae och electro­pop och har med sin mu­sik in­spi­re­rat mäng­der av and­ra ar­tis­ter, såsom An­nie Len­nox, La­dy Ga­ga och Ri­han­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.