Löf­ta­da­len för­lo­ra­de mot bot­ten­lag

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HAL­LAND: Mat­chen mel­lan Cen­tern och Löf­ta­da­len slu­ta­de 2–1 (0–0). Löf­ta­da­lens trä­na­re Mat­ti­as Hal­lengärd var få­or­dig ef­ter mat­chen.

– Vi ha­de de fles­ta chan­ser­na men de var mer ef­fek­ti­va och gjor­de mål på si­na lä­gen.

Löf­ta­da­len tog led­ning­en i and­ra halv­lek men Cen­tern kont­ra­de ef­ter det in två mål.

– De är bätt­re än vad ta­bel­len sä­ger, sen var det li­te kul för dom att ha li­te flyt och vin­na för förs­ta gång­en på väl­digt länge, sa Hal­lengärd.

Och länge se­dan var det, se­nast Cen­tern vann i se­ri­e­spel var i ok­to­ber 2015. För­lus­ten för Löf­ta­da­len in­ne­bär att de mis­sar chan­sen att ha­ka på i top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.