Je­re­b­ko: ”Jag ha­de kun­nat hjäl­pa la­get”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Jo­nas Je­re­b­ko ha­de kun­nat bli den förs­te svensk att spe­la i en Nba-se­mi­fi­nal. Men 30-åring­en blev kvar på bän­ken när hans Boston för­lo­ra­de den förs­ta mat­chen hem­ma mot Cle­ve­land med 117–104.

– Jag var re­do att spe­la i kväll. Vi för­lo­ra­de med väl­digt myc­ket po­äng och jag ha­de kun­nat hjäl­pa la­get, men det är in­te jag som tar de be­slu­ten, sä­ger Je­re­b­ko be­svi­ket till Ra­di­ospor­ten.

Cle­ve­land do­mi­ne­ra­de mat­chen och ha­de en 26-po­ängs­led­ning i halv­tid, en led­ning som ut­ö­ka­des till 28 po­äng in­nan Boston lyc­ka­des mins­ka ga­pet i den sista pe­ri­o­den.

STJÄR­NAN LEBRON JA­MES, som är ute ef­ter sin sjun­de ra­ka Nba-fi­nal, sva­ra­de för 38 po­äng.

Je­re­b­kos re­cept för att kun­na be­seg­ra Cle­ve­land i den and­ra mat­chen, en match som spe­las på hem­ma­plan i Boston nat­ten mot lör­dag svensk tid, är att han själv ska möj­lig­het att va­ra med på pla­ne och få spel­tid.

– MAN KAN ju bör­ja med att rö­ra om li­te i la­get och spe­la med folk som vill spe­la. Men som sagt, de kör över oss i dag, sä­ger han.

HJÄLP­LÖS. Jo­nas Je­re­b­ko fick ing­en spel­tid i se­mi­fi­na­len mot Cle­ve­land och hans Cel­tics för­lo­ra­de mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.