Det lär gå un­dan i Gäv­le!

Hallands Nyheter - - Sporten -

JEN­NI­FER TILLMAN TRAVKUSK

(V75-6) tror jag ock­så tar spets och där­i­från tror jag ing­en slår ho­nom så han är en bra spik i en svår om­gång. Thai­ger Ex­clu­si­ve (V75-5) tyc­ker jag var väl­digt bra på Man­torp se­nast. Han är en bra häst i grun­den och han är ett gi­vet streck.

Jag kör Raclet­te i V75-3. Hon är snabb ut och jag hop­pas kom­ma ner till led­ning­en. Se­dan räk­nar jag med att släp­pa till nå­gon av de bäs­ta. Hon be­hö­ver li­te flyt för att vin­na men bör gre­ja en bra pla­ce­ring.

V75-1: 6 Floyd P Bo­ko

V75-2: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14.

V75-3: 1, 2, 3, 4, 7, 8.

V75-4: 1, 10, 11.

V75-5: 1, 2, 3, 4, 7, 10.

V75-6: 4 Sha­dow Wood­land.

V75-7: 2, 4, 5. 2916 ra­der, 1458 kro­nor Det ska bli som­mar­tem­pe­ra­tu­rer till hel­gen och då V75 av­görs på er­känt snab­ba Gäv­letra­vet kan vi räk­na med att det går un­dan i lop­pen. Om­gång­ens vik­ti­gas­te lopp är V75-6 där en Elit­lopps­bil­jett står på spel. Spets­stri­den blir vik­tig, den tip­pas Sha­dow Wood­land vin­na och han får ock­så tip­set.twis­ter Bi, Tar­get Kro­nos och Wild Ho­ney strec­kas ock­så och där­med ham­nar fjol­årsvin­na­re Volste­ad ut­an­för. Spi­kar­na den­na vec­ka blir White­house Ex­press (V75-5) Art Nök­kve (V75-4) Per-anders Jo­hans­son per-anders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.