VEC­KANS PLUS & MI­NUS

Hallands Nyheter - - Sporten -

PLUS: Sha­dow Wood­land, bil­den, (V75-6) har vun­nit lätt i årets bå­da star­ter och har fin form. Läng­re an­lopp än nor­malt är ett stort plus och han har hygg­lig spetschans. Där­i­från för­lo­rar han ogär­na och han får tip­set i ett vasst guld­div­sions­lopp.

MI­NUS: Al­ve­na Ul­la­bel­la (V75-2) ser in­te ut att ha rät­ta for­men och mås­te dess­utom gå med skor. Det ser tungt ut för Ulf Ohls­sons upp­sitt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.