Mer för na­tur­in­tres­se­ra­de: Kust­heds­pro­me­nad

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Åker man till Tvåå­ker kring lunch på lör­da­gen hin­ner man till År­nä­sud­dens na­tur­re­ser­vats par­ke­rings­plats till kloc­kan 14.00. Då star­tar na­tur­re­ser­va­tets för­val­ta­re Ca­ri­na Lun­dqvist och djur­hål­la­re Bengt Svens­son en vand­ring över kust­he­den och be­rät­tar om sköt­seln av re­ser­va­tet. De upp­ma­nar be­sö­ka­re att väl­ja tå­li­ga skor och ta med fi­ka. (Och om man var­ken ro­as av pi­o­ner el­ler hur na­tur­re­ser­vat sköts kan man fort­sät­ta lä­sa.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.