Stor klasskill­nad på mul­ti­verk­ty­gen

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Mul­ti­verk­tyg är ett flex­i­belt be­grepp som le­der till för­vir­ring. De va­ri­an­ter som Råd & rön har tes­tat är av­sed­da för hem­ma­fix och re­no­ve­ring.

Sex ap­pa­ra­ter som kan så­ga, sli­pa och skra­pa, ingick i testet och de vi­sa­de sig ha stor skill­nad i kva­li­tet. Vin­na­ren för 3 400 kro­nor är ab­so­lut bäst och jum­bopla­ce­ring­en, som kos­ta­de 550 kro­nor, gick sön­der näs­tan direkt.

Bäst i test blev TM3010C från Ma­ki­ta med 74 po­äng och sämst med ba­ra 10 po­äng blev TC-MG220E från Ein­hell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.