Hål­ler koll hem­ma när du in­te är där

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Med en så kal­lad ip-ka­me­ra och en smart mo­bil har du koll på vad som hän­der hem­ma när du in­te är där. Men läs först ka­me­raö­ver­vak­nings­la­gen så att du vet vad som gäl­ler.

PC för al­la har tes­tat el­va upp­kopp­la­de ka­me­ror. Bäst i test blev Net­gear Ar­lo Pro med näst högs­ta be­tyg. Plus för an­vän­dar­gräns­snit­tet, bra bild, gra­tis moln­lag­ring och in­byggt bat­te­ri. In­stal­la­tio­nen är en barn­lek och den har en si­ren på 100 de­ci­bel som kan ak­ti­ve­ras med hjälp av ap­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.