”Jag minns hur jag grå­ter”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Brö­der­na som pe­ka­des ut för mor­det på fy­ra­å­ri­ge Ke­vin tän­ker be­rät­ta mer om de nya upp­gif­ter­na som kom­mit fram i fal­let vid en press­kon­fe­rens i dag.

Sto­re­bro­dern be­rät­tar för Af­ton­bla­det hur han själv re­a­ge­ra­de när han, i SVT:S do­ku­men­tär­se­rie, såg sig själv i för­hörs­rum­met:

– Fruk­tans­värt. Hemskt. Jag minns käns­lan av hur det var. Jag minns hur jag grå­ter och grå­ter och vill ha min mam­ma, men att jag in­te får hen­ne, sä­ger han till Af­ton­bla­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.