Flic­ka döms för ter­ror­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DAN­MARK. En 17-årig flic­ka i Dan­mark som har be­fun­nits skyl­dig till ter­ror­brott döms till sex års fäng­el­se, rap­por­te­rar Ek­strab­la­det.

Flic­kan har, en­ligt do­men i den dans­ka mot­sva­rig­he­ten till tings­rät­ten, pla­ne­rat bom­bat­ten­tat mot två sko­lor på Själ­land för två år se­dan. Det är dels en sko­la på Väst­själ­land där hon själv va­rit elev och dels en ju­disk sko­la i Kö­pen­hamn.

Ma­nu­a­ler för bomb­till­verk­ning och lap­par med ord som ”ji­had” hit­ta­des när flic­kan greps. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.