I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■IRAN. Pre­si­dent­val. ■■EGYP­TEN. Års­dag av Egyp­tair-kra­schen. Pla­net stör­ta­de mel­lan Pa­ris-kai­ro och al­la 66 män­ni­skor om­bord om­kom.

■■KEVINFALLET. De två brö­der som pe­kats ut för att ha dö­dat Ke­vin i det upp­märk­sam­ma­de fal­let i Ar­vi­ka 1998 hål­ler press­kon­fe­rens.

■■ASSANGE. Över­å­kla­ga­re Ma­ri­an­ne Ny och chefs­å­kla­ga­re Ingrid Is­gren hål­ler press­träff om fort­sätt­ning­en av Assangeä­ren­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.