Ta­lang­er­na går mot fi­na­len

Hallands Nyheter - - Tvguide - He­le­na Björkvall

In­för fi­na­len av ”Ta­lang” sam­man­fat­tar ju­ry­med­lem­men Da­vid Bat­ra sä­song­en som över­ras­kan­de.

Och just över­rask­nings­mo­men­tet är det ro­li­gas­te en­ligt ho­nom.

– Vi i ju­ryn har ing­en aning om vad näs­ta per­son som kom­mer in ska hit­ta på, det en­da vi har fått är en lapp med ett namn på. När man sit­ter där läng­tar man verk­li­gen ef­ter att bli överas­kad av nå­gon knas­boll, sä­ger Da­vid Bat­ra.

Ibland har det va­rit svårt att be­dö­ma de som fram­för si­na num­mer.

– Vi ska be­dö­ma vitt skil­da ta­lang­er som egent­li­gen in­te är jäm­för­ba­ra. Det man får gå på är mag­käns­lan och den kan va­ra rätt oli­ka oss emel­lan. Att Da­vid Bat­ra och Alex­an­der Bard in­te rik­tigt dra­git jämt över sä­song­en har va­rit tyd­ligt för tit­tar­na.

– Vi har väl­digt oli­ka in­ställ­ning till vem som är en ar­tist, sä­ger Da­vid Bat­ra.

Foto: Pär Bäckstrand

Över­rask­nings­mo­men­tet är det ro­li­gas­te med att sit­ta i ”Ta­lang”-ju­ryn, en­ligt Da­vid Bat­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.