Li­vet ut­an­för bun­kern fort­sät­ter

Hallands Nyheter - - Tvguide -

När ”Un­bre­a­kab­le Kim­my Sch­midt” är till­ba­ka med en tred­je sä­song har Kim­my (El­lie Kem­per) lyc­kats ta ex­a­men från high school och det är dags för col­lege. Sam­ti­digt tving­as hon ta itu med skils­mäs­san från sekt­le­da­ren (Jon Hamm). Ko­me­di­se­ri­en föl­jer Kim­my Sch­midt som bli­vit be­fri­ad ef­ter 15 år i en do­me­dags­sekt. Ef­ter att ha levt i en bun­ker ut­an kon­takt med om­värl­den mås­te hon vän­ja sig vid li­vet i det nu­ti­da sam­häl­let – och ta igen allt hon mis­sat. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.