LITTLE STE­VEN Soul­fi­re (Wic­ked cool/big machi­ne)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

Little Ste­ven, Bru­ce Spring­s­teen när­mas­te man se­dan de bör­ja­de spe­la sig runt på strand­ba­rer­na i As­bu­ry Park, är verk­li­gen en pas­sio­ne­rad mu­sikäls­ka­re. Så när det änt­li­gen upp­stod en luc­ka i ka­len­dern sam­la­de han ihop en bunt sång­er som han job­bat på till­sam­mans med and­ra (Spring­s­teen, Jimmy Bar­nes, Sout­h­si­de John­ny, Ga­ry US Bonds) och spe­la­de in dem på nytt. Det blir skönt, köt­tig rock ’n’ soul med röt­ter­na i så­väl list­pop och ga­ra­ge­rock från slu­tet av 60-ta­let. Det är en up­pen­bart in­spi­re­rad ve­te­ran, han sjung­er näs­tan ovän­tat bra, Little Ste­ven som snart kom­mer till Swe­den Rock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.