Fakta: Bi­o­gas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Käl­la: EON

* Bi­o­gas är en för­ny­bar gas som fram­ställs av or­ga­niskt ned­bryt­nings­bart ma­te­ri­al. * Lik­som na­tur­gas be­står bi­o­gas hu­vud­sak­li­gen av me­tan. * Bi­o­gas bil­das när or­ga­niskt ma­te­ri­al som ex­em­pel­vis väx­ter, göd­sel, källsor­te­rat or­ga­niskt hus­hålls­av­fall, av­lopps­vat­ten från livs­me­dels­in­du­stri­er och slam från av­loppsre­nings­verk bryts ner av bak­te­ri­er i sy­re­fri mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.