Gif tog en vik­tig po­äng

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

”Det är se­ri­ens kanske bäs­ta lag” HALDA KABIL trä­na­re Varbergs Gif

Varbergs Gif fix­a­de en vik­tig po­äng mot Sä­ve­da­len. Men det kun­de ha bli­vit fler. – Jag tror ald­rig att han skul­le ta den, sa Ar­bi­os Mzi.

SÄ­VE­DA­LEN VAR­BERG

Den snabb­fo­ta­de Gif­fa­ren fick på en ka­non­träff i 53:e mi­nu­ten. Men mål­vak­ten stöt­te bol­len i in­si­dan av stol­pen - och ut!

– Ha­de det bli­vit mål där så tror jag vi ha­de stängt mat­chen, sa Ar­bi­os Mzi.

SEBASTIAN EK­HOLM HÖLL nol­lan och Gif var än­då hyf­sat nöj­da med en pin­ne som ny­kom­ling mot ett lag som va­rit formstarkt i in­led­ning­en av se­ri­en.

– Det är se­ri­ens kanske bäs­ta lag och vi spe­lar 0-0, sa trä­na­ren Halda Kabil.

Förs­ta hal­ve­ken var re­la­tivt jämn. Gif ho­ta­de med en lu­rig fri­spark från Pi­er­re Till­man och yt­ter­li­ga­re ett skott från Ar­bi­os Mzi på chans­kon­tot.

– Jag skul­le ha haft än­nu fler chan­ser att skju­ta, sa Mzi.

Pres­sen blev stor mot Gif i and­ra halv­lek, som för­sök­te sig på kont­ring­ar.

– De är kvic­ka, ett spe­lan­de lag med tre vas­sa for­wards och ett bra mitt­fält, det är ett kom­plett fot­bollslag. Vi gjor­de job­bet sista tio och för­sva­ra­de oss bra. Man vill gär­na vin­na när vi hål­ler nol­lan, men det är in­te många lag som kom­mer ta po­äng här, sa Halda Kabil.

Bild: KRISTER ANDERSSON/ARKIV

NÄ­RA BLI MATCHVINNARE. Ar­bi­os Mzi ha­de fle­ra chan­ser att av­gö­ra mat­chen. Som när­mast kom han ett skott i stol­pens in­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.