Vil­la brann ner i Ringse­gård

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

”När vi kom hit var det fullt ut­veck­lad brand i vil­lan med kraf­tig sprid­ning i he­la tak­de­len” LARS-GÖ­RAN BENGTSSON

rädd­nings­le­da­re

Strax ef­ter lunch på fre­da­gen bör­ja­de det i en vil­la i Ringse­gård. På plats möt­tes rädd­nings­tjäns­ten av en fullt ut­veck­lad brand som spri­dit sig till ta­ket.

Vid halv ett på fre­da­gen fick rädd­nings­tjäns­ten larm om en brand på Bi­vä­gen i Ringse­gård, Fal­ken­berg. En­ligt lar­met har bran­den bör­jat i ga­ra­get och se­dan spri­dit sig till vil­lan.

– NÄR VI kom hit var det fullt ut­veck­lad brand i vil­lan med kraf­tig sprid­ning i he­la tak­de­len, sä­ger Lars-gö­ran Bengtsson, rädd­nings­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten.

Ett ti­o­tal brand­män från Fal­ken­berg var in­vol­ve­ra­de i släck­nings­ar­be­tet.

Ing­en per­son be­fann sig i vil­lan när bran­den ut­bröt och ing­en upp­ges ha ska­dats i bran­den.

VID 14-TI­DEN UPPGAV Lars­gö­ran Bengtsson att rädd­nings­tjäns­ten ha­de kon­troll över bran­den.

– Kon­troll på sätt att den in­te kom­mer spri­da sig ut­an­för hu­sets väg­gar, sä­ger Lars-gö­ran Bengtsson.

Själ­va vil­lan gick dock in­te att räd­da. Rädd­nings­tjäns­ten med­de­lar att de tän­ker lå­ta hu­set brin­na ner.

– Vi kom­mer ha att gö­ra i någ­ra tim­mar till in­nan det är helt släckt och se­dan blir det nog ef­ter­be­vak­ning he­la nat­ten för att in­te bran­den ska få fäs­te igen, sä­ger Lars­gö­ran Bengtsson på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen.

DET ÄR I nu­lä­get oklart vad som or­sa­ka­de bran­den.

– Det ska gö­ras en brand­tek­nisk un­der­sök­ning för att se var­för det bör­jat brin­na, sä­ger Li­nus Karls­son, po­li­sen i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.