Det blev prop­pen ur för Staf­singe

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

På läk­ta­ren sko­ja­des det om match­fix­ning. Det var nog in­te många som ha­de trott att Staf­singe skul­le kö­ra över Kungs­bac­ka, än­nu mind­re att det skul­le lyc­kas hål­la nol­lan.

STAF­SINGE KUNGS­BAC­KA

(1-0)

4 0

He­la Staf­singe var på spel­hu­mor den­na maj­k­väll där so­len länge och väl sken över Staf­singe IP. Men det var en spe­la­re som stack ut li­te ex­tra, Ar­mend Baj­go­ra.

– Jag har haft rik­tigt bra mat­cher in­nan men det har in­te blitt någ­ra mål, i dag blev det två, så jag är gans­ka nöjd fak­tiskt, sa Ar­mend Baj­go­ra.

Ja gans­ka nöjd, han bor­de nog va­ra mer än så. Från sin väns­ter­kant kom han loss gång på gång och i nio av tio fall bröt han in i ba­nan, strax in­nan straff­om­rå­det, och sköt. I förs­ta räd­da­de Christop­her Eriks­son. I and­ra gick de in, det ena snyg­ga­re än det and­ra.

– Jag vet in­te, jag går ju in lik­som men de kanske in­te hin­ner med, jag vet in­te skrat­tar match­hjäl­ten.

HANS FÖRS­TA MÅL var mat­chens be­håll­ning och in­te ens Kungs­bac­kas skick­li­ge mål­vakt lyc­ka­des räd­da skot­tet från straff­om­rå­deskan­ten.

– Jag får bol­len, går för­bi två spe­la­re och skju­ter i bort­re krys­set, en­kelt typ, sa han med ett kax­igt le­en­de.

Även om man in­te kun­de tro det så var väns­te­ryt­terns två förs­ta mål för sä­song­en.

– Rik­tigt skönt för själv­för­tro­en­det, nu hop­pas jag att det blir yt­ter­li­ga­re någ­ra till mål.

DE FLES­TA TROD­DE nog hel­ler in­te att det skul­le gå så le­kan­de lätt för Staf­singe som haft en tuff start på sä­song­en. Hem­ma­la­get ha­de in­för mat­chen gjort tred­je minst och släppt in näst mest mål av samt­li­ga lag. Dess­utom låg Kungs­bac­ka ett par hack fö­re i ta­bel­len. En av få som in­te var för­vå­na­de var trä­na­ren Stefan Hul­tén.

– Jag har haft en bra käns­la i vec­kan, så käns­lan fanns där och fak­tum är att vi är to­talt över­lägs­na fak­tiskt och jag är in­te för­vå­nad, jag vet att det här la­get kan spe­la bra fot­boll, sa en till sy­nes lät­tad Stefan Hul­tén.

en känga till

OCH DE­LAR UT Kungs­bac­ka.

– Ett väl­digt blekt Kungs­bac­ka fak­tiskt, det för­tar in­te vad vi gör bra men jag ha­de nog för­vän­tat mig li­te mer av dem.

För Staf­singe var det årets förs­ta nol­la. Det var Stefan Hul­tén myc­ket nöjd med.

– Det an­ta­let in­släpp­ta är ju in­te god­känt, vi har haft jät­te­be­kym­mer med det. Så skönt för Mi­los (Vr­saj­ko) att få stänga till det, li­te prop­pen ur.

Bild: ROBERT BOMAN

FUNKAR DET SÅ FUNKAR DET. Och det gjor­de det för Ar­mend Baj­go­ra i kväll. Två mål och bå­da på näs­tan pre­cis sam­ma sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.