Vm-dröm­men för­svann

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

Det svens­ka herr­lands­la­get kan slu­ta dröm­ma om Vm-slut­spe­let i Ita­li­en och Bul­ga­ri­en näs­ta år.

SVE­RI­GE FIN­LAND

(14–25, 19–25, 21–25)

0 3

Blå­gult för­lo­ra­de även mot Fin­land i Vm-kva­let i Kar­lo­vy Va­ry och där­med är chan­sen bor­ta att ta sig vi­da­re.

Sve­ri­ge stod sig slätt i Tjec­ki­en ut­an la­gets två sto­ra stjär­nor, hallän­ning­ar­na Mar­cus Nils­son och Dar­dan Lush­ta­ku.

Ef­ter 2–3 mot Spa­ni­en och 0–3 mot hem­ma­na­tio­nen Tjec­ki­en blev det på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen en ny stjärn­smäll mot gruppfa­vo­ri­ten Fin­land.

Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Jo­han Isacs­son ha­de bytt ut sto­ra de­lar av la­get – in­klu­si­ve Fredrik Gustavs­son som gjort 40 po­äng på de två in­le­dan­de mat­cher­na – och sat­sa­de på en ny startsexa där Hyl­te/halm­stad-spe­lar­na Vik­tor Lind­berg, An­ton Wijk Te­gen­rot och Philip Pettersson fanns med, men vad hjälp­te det?

Fin­land ha­de inga stör­re pro­blem att slå svens­kar­na som egent­li­gen ba­ra stre­ta­de emot fram till mit­ten av förs­ta set – där­ef­ter blev det åka av.

14–25, 19–25 och 21–25 var inga smick­ran­de siff­ror.

Lag­kap­te­nen Erik Sund­berg gjor­de 16 po­äng och var med det bäst på plan. Vik­tor Lind­berg var god tvåa på tio po­äng me­dan Jacob Link, som i fjol var klar för spel i Hyl­te/halm­stad men föll för lock­to­ner­na från Pa­do­va och skrev på för en sä­song, sat­te åt­ta dö­dan­de smash­ar.

För Sve­ri­ge åter­står nu ba­ra två mat­cher mot Cy­pern och Nor­dir­land. Om det blir vinst i bå­da slu­tar Sve­ri­ge som bäst på fjär­de plats i grup­pen.

Men Vm-slut­spels­dröm­men är bor­ta. Sve­ri­ge får i stäl­let sik­ta in sig på Eu­ro­pe­an Le­a­gue.

– Det är det sto­ra må­let. Vi del­tar för förs­ta gång­en och sik­tar på att gö­ra av­tryck. Det känns in­spi­re­ran­de, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Jo­han Isacs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.