Ha­ge­lin: ”En enorm möj­lig­het”

Hallands Nyheter - - Sporten - TOVE ERIKS­SON TT

Pitts­burgh är ef­ter en över­tids­ry­sa­re mot Ot­ta­wa (3–2) vi­da­re till Stanley Cup-fi­nal för and­ra året i rad. Där vän­tar Nashvil­le. – Al­la sä­ger att det är omöj­ligt att vin­na två år i rad, så det är en enorm möj­lig­het för oss, sä­ger Carl Ha­ge­lin till Sport­bla­det.

Den jäm­na se­mi­fi­nal­se­ri­en slu­ta­de 4–3 till Pitts­burgh, med svens­kar­na Pa­tric Hör­nqvist och Carl Ha­ge­lin. Och la­get fick av­gö­ra in­för en jub­lan­de hem­ma­publik.

Det var först 5.09 in i den and­ra över­tids­pe­ri­o­den som Chris Ku­nitz av­gjor­de. Craig An­der­son i Ot­ta­wa­må­let ha­de dit­tills räd­dat 39 skott men blev till slut över­listad i sud­den de­ath av ett fladd­ran­de di­rekt­skott i krys­set av Ku­nitz, fram­spe­lad av Sid­ney Cros­by.

– Det spe­lar ing­en roll vem som gör må­len. Vi är ba­ra gla­da att mat­chen är över, att vi vann och kom­mer att spe­la än­nu en Stanley Cup-fi­nal, sä­ger se­ger­skyt­ten blyg­samt till NHL:S webb­plats.

CROS­BY ÖSTE BERÖM över över­tids­hjäl­ten.

– Han har kne­pen för att va­ra en spe­la­re för sto­ra mat­cher och gör så många sa­ker som an­nars in­te märks, men de här två må­len syns för al­la, sä­ger lag­kap­te­nen Cros­by till NBC Sports.

För det var även Ku­nitz som in­led­de mål­skyt­tet i mat­chen. Ef­ter knappt tio mi­nu­ter sat­te han 1–0 bakom An­der­son. Mark Sto­ne kvit­te­ra­de tio se­kun­der se­na­re fram­spe­lad av Erik Karls­son.

Karls­son, som stod för yt­ter­li­ga­re en as­sist när Ry­an Dzing­el sat­te la­gets 2–2-mål, blev hi­sto­risk. Han är den sjun­de svens­ken att nå över 15 as­sist i ett Nhl-slut­spel och den and­ra bac­ken ef­ter Niklas Kron­wall. To­talt blev det 16 as­sist för bac­ken.

– VI FÖR­LO­RA­DE mot ett bätt­re lag och jag tyc­ker in­te att vi för­lo­ra­de se­ri­en i kväll. I slutän­dan kräv­des det här för att de skul­le vin­na, sä­ger Ot­ta­wa-kap­te­nen Karls­son.

Pitts­burgh, som för­ra året be­seg­ra­de San Jo­se i Stanley Cup fi­na­len, mö­ter Nashvil­le i den förs­ta fi­nal­mat­chen nat­ten till tis­dag, svensk tid, på hem­ma­plan. Pitts­burgh har chans att bli förs­ta lag att för­sva­ra en ti­tel se­dan Detro­it lyc­ka­des sä­song­en 1997/1998.

RE­DO. Pitts­burg­hs Carl Ha­ge­lin spe­lar fi­nal mot Nashvil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.