Jesper Karls­son med till Bo­sön-lä­ger

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/P19-LANDS­LA­GET: Sve­ri­ges P19-lands­lag spe­lar EM i Ge­or­gi­en i bör­jan på ju­li. För­bunds­kap­te­nen Claes Eriks­son tog un­der tis­da­gen ut en 25-man­na­trupp till det för­be­re­dan­de läg­ret på Bo­sön den 5 till 8 ju­ni. En av de ut­tag­na spe­lar­na är Jesper Karls­son i IF Elfs­borg, ti­di­ga­re i FFF.

Sve­ri­ge in­le­der P19-EM med att mö­ta Tjec­ki­en den 2 ju­li och mö­ter ock­så Ge­or­gi­en och Por­tu­gal i grup­pen. Kort ef­ter läg­ret på Bo­sön pre­sen­te­ras den slut­gil­ti­ga Em-truppen be­stå­en­de av 18 spe­la­re. Truppen i sin hel­het: Mål­vak­ter: Kal­le Jo­els­son, HIF, Mar­ko Jo­hans­son, Mal­mö FF (Trel­le­borg), Victor Jo­hans­son, Aston Vil­la.

För­sva­ra­re: Mat­ti­as Andersson, Ju­ven­tus, Felix Beij­mo, Djur­går­den, Mar­cus De­gerlund, Ham­mar­by, Den­nis Had­zi­ka­du­nic, Mal­mö FF, An­ton Kralj, Mal­mö FF, Al­bin Lo­hi­kang­as, Ge­f­le, Tho­mas Popp­ler Is­her­wood, Bay­ern Mün­chen, Char­lie We­berg, HIF.

Mitt­fäl­ta­re/an­fal­la­re: Samu­el Adri­an, Mal­mö FF, Leo Bengts­son, Ham­mar­by, Jo­seph Ce­e­say, Djur­går­den (Va­salund), Au­gust Er­ling­mark, IFK Gö­te­borg, Vik­tor Gyö­ke­res, BP, Svan­te Ing­els­son, Kal­mar FF, Alex­an­der Isak, Dort­mund, Du­san Ja­jic, Ham­mar­by, Carl Jo­hans­son, Kal­mar FF, Jesper Karls­son, Elfs­borg, Isac Lid­berg, Ham­mar­by, Be­sard Sa­bo­vic, Djur­går­den (BP), Mat­ti­as Svan­berg, Mal­mö FF, Mat­ti­as Svensson, HIF.

Bild: JÖR­GEN JARNBERGER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.