V86 i norr

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 31 maj. Spel­stopp: 19.20 Sol­val­la be­hö­ver åter­häm­ta sig ef­ter den fan­tas­tis­ka fes­ten, så V86 flyt­tar ut i lan­det och den­na gång är det Sve­ri­ges nord­li­gas­te ba­na, Bo­den, som står som värd. Det är gans­ka spän­nan­de lopp som av­görs på Bo­den, två fi­na­ler, V86-2 och 5 där för­sö­ken körts bå­de i Bo­den och i fins­ka Tor­neå. Det krävs en del jobb för att kart­läg­ga häs­tar­na i norr, i al­la fall för oss i mel­lans­ve­ri­ge och som in­te ser dem li­ve så of­ta. Spi­kar­na Ma­ket­he­mark (V86-1) och Em­pi­re Gar­bo (V86-4) täv­lar dock of­ta på vå­ra bredd­gra­der så de har vi koll på och bå­da har lämp­li­ga upp­gif­ter.

FAKTA OM BA­NOR­NA

Bo­den: Upp­lopp 200 m

VECKANS NYCKLAR

1 Ma­ket­he­mark (V86­1) var myc­ket fin vid seg­rar­na i de bå­da förs­ta star­ter­na i år. Se­nast var han aning­en säm­re men fick ett omöj­ligt lopp ock­så. Nu ser det väl­digt bra ut. En stark V86­spik. SPIK

4 Tor­tu­ga(v86­3) gjor­de rug­gi­ga lopp som trea och tvåa. Hon var aning­en säm­re se­nast och hon är li­te ojämn. Har hon en bra dag kan hon ab­so­lut vin­na.

DRAG

10 Mag­ni­fik Brod­de (V86­6) är rug­gigt bra men från bak­spår gar­de­ras han med 3 Hur­ri­ka­ne Jon­ny K.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 675 kro­nor/2700 ra­der V86-1: 1 Ma­ket­he­mark. Res: 8-2 V86-2: 1, 2, 9, 10, 13. Res: 3-8 V86-3: 4, 5, 7. Res: 9-10 V86-4: 1 Em­pi­re Gar­bo. Res: 5-7 V86-5: 1, 3, 6, 9, 10. Res: 8-2 V86-6: 3, 10. Res: 7-1 V86-7: 1, 6, 11. Res: 7-3 V86-8: 1, 2, 5, 7, 9, 10. Res: 3-12

LIL­LA SY­STE­MET 90 kro­nor/360 ra­der V86-1: 1 Ma­ket­he­mark. Res: 8-2 V86-2: 1, 9, 10. Res: 2-13 V86-3: 4, 5, 7. Res: 9-10 V86-4: 1 Em­pi­re Gar­bo. Res: 5-7 V86-5: 1, 3, 6, 9, 10. Res: 8-2 V86-6: 3, 10. Res: 7-1 V86-7: 1 Ha­gen­toy. Res: 11-6 V86-8: 2, 5, 9, 10. Res: 7-1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.