Doug Se­e­gers tol­kar Hank Wil­li­ams lå­tar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA HALL/TT

På sin nya ski­va tol­kar country­ar­tis­ten Doug Se­e­gers sin störs­ta in­spi­ra­tions­käl­la, Hank Wil­li­ams. Med lå­tar som Hey good loo­kin’ och I’m so lo­neso­me I could cry väcks mu­si­ken till liv igen.

Än­da se­dan Doug Se­e­gers var li­ten har han lyss­nat på Hank Wil­li­ams mu­sik.

– Den var hans mu­sik jag lär­de mig att spe­la gi­tarr till, sä­ger ar­tis­ten.

HANK WIL­LI­AMS DOG 1953, un­ge­fär när Doug Se­e­gers föd­des. Ti­digt i Se­e­gers liv läm­na­de hans pap­pa fa­mil­jen, men kvar fanns en gi­tarr och en skiv­sam­ling, med mu­sik av Hank Wil­li­ams. Mu­si­ken blev en stor del av Doug Se­e­gers liv, och han tog till och med ar­tist­nam­net Du­ke the drif­ter. Nam­net är en an­spel­ning på Lu­ke the drif­ter, Hank Wil­li­ams al­ter ego som go­spelar­tist.

– Vi ha­de ett foto hem­ma på Hank Wil­li­ams, som jag och min bror bru­ka­de stjä­la från varand­ra, sä­ger Doug Se­e­gers.

Doug Se­e­gers har bland an­nat med­ver­kat i pro­gram­met Jills ve­ran­da. Med Jill John­son har han ock­så spe­lat in fle­ra lå­tar, en del av dem har sam­lats på ski­van In tan­dem.

– Det är ro­ligt att ba­ra sjunga med hen­ne, hon är så ta­lang­full, sä­ger Doug Se­e­gers.

I SOM­MAR VÄN­TAR en stor som­martur­né i Sve­ri­ge för den ame­ri­kans­ka country­sång­a­ren.

– Det ska bli jät­te­ro­ligt att spe­la för stör­re are­nor och ny publik, jag är så lyck­ligt lot­tad som fått den här möj­lig­he­ten, sä­ger han.

På tur­nén kom­mer han bland an­nat att spe­la lå­tar från den nya ski­van.

– Det är rik­tig hardco­re-country, det är ju Hank Wil­li­ams, sä­ger Doug Se­e­gers.

Bild: GREGG ROTH

HYLLAR IDOLEN. Den ame­ri­kans­ke country­sång­a­ren Doug Se­e­gers släp­per nu sitt fem­te al­bum, där han tol­kar mu­sik av Hank Wil­li­ams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.