Kul­tur­re­dak­tör Ma­lin Ei­re­felt tip­sar om vec­kans bäs­ta eve­ne­mang i Fal­ken­berg och Var­berg.

Park­mu­sik: Var­berg Big Band in­le­der sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Oj, oj, oj! Den här vec­kan riv­star­tar nö­jes­som­ma­ren i bå­de Var­berg och Fal­ken­berg. I dag, ons­dag 28 ju­ni, in­leds park­sä­song­en i Var­berg. Un­der som­mar­må­na­der­na er­bjuds li­ve­mu­sik och kul­tur ons­dag-sön­dag i So­ci­e­tets­par­ken. Det är of­tast fri entré och om in­te an­nat anges star­tar eve­ne­mang­en 19.00. I kväll in­le­der Var­berg Big Band sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.