Gär­na mask­ro­sor i al­la hörn

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ska vi ha mask­ros­od­ling­ar över­allt?” (16/6).

MILJÖ. Bengt ond­gör sig över mask­ro­sor­na som han upp­le­ver tar över bå­de här och var. Som Mil­jö­par­tist ser jag gär­na att mask­ro­sor­na plop­par upp bå­de här och var. Än­nu tar vi in­te över men det bru­kar ju sä­gas att hop­pet är det sista som över­ger män­ni­skan.

Vi ser gär­na en mång­fald i po­li­ti­ken, med sto­ra in­slag av mask­ro­sor. På sam­ma sätt får det gär­na va­ra i vår om­gi­van­de miljö. En och an­nan mask­ros till­sam­mans med det öv­ri­ga eko­sy­ste­met.

Mar­tin Bag­ge (MP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.