Ge pen­sio­nä­rer ra­batt i bu­ti­ken

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PEN­SIO­NÄ­RER. Det vo­re kul om nå­gon mat­af­fär kun­de stäl­la upp på oss. Det finns stä­der runt oss t ex Kungs­bac­ka och Borås, som ger pen­sio­nä­rer 5-10 pro­cent ra­batt un­der en dag i vec­kan. Vi är ju trots allt en stor grupp. Men det kanske finns en kar­tell här i sta­den. Det ver­kar li­te skumt att in­te Lidl och Ci­tygross kan/får eta­ble­ra sig här.

En av al­la pen­sio­nä­rer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.