Häk­tad för fle­ra brott

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En var­ber­ga­re har be­gärts häk­tad på sex punk­ter. Tre fall av ola­ga hot, en av per­so­ner­na som ho­tats har ock­så bli­vit miss­hand­lad in­ne i sin bo­stad. Ett an­nat av ho­ten rik­ta­des till tre per­so­ner. De har ock­så an­mält ett för­sök till ut­press­ning, där de ska ha ho­tats be­ta­la för att in­te åka il­la ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.