Farc har läm­nat över si­na va­pen

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■COLOM­BIA. Far­c­ge­ril­lan i Colom­bia har slut­fört sin av­väp­nings­pro­cess, ef­ter mer än 50 års krig i lan­det.

Fn­per­so­nal ”la­de i dag un­dan al­la Farcs re­gi­stre­ra­de va­pen” med un­dan­tag för ett an­tal som an­vänds för sä­ker­het vid av­rust­nings­plat­ser­na, upp­gav FN i ett ut­ta­lan­de i går.

Far­cle­da­ren Rod­ri­go Lon­doño, mer känd un­der nam­net Ti­mochen­ko, av­slu­ta­de for­mellt av­rust­ning­en vid en ce­re­mo­ni med lan­dets pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos i sta­den Me­se­tas.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.