”Vi har hop­pats på det här be­ske­det”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

I Åmin­ne va­jar de svens­ka flag­gor­na da­gen ef­ter be­ske­det om Jo­han Gustafs­sons fri­giv­ning.

Vid brev­lå­dan ut­an­för för­äld­rar­nas hus har nå­gon ställt en ljuslyk­ta med tex­ten ”Väl­kom­men hem”.

På trap­pan står för­äld­rar­nas egen lyk­ta och lik­nan­de lyk­tor har stått på var och varan­nan trap­pa de se­nas­te sex åren.

”Tänd ett ljus för Jo­han” har bli­vit ett be­grepp i Åmin­ne.

– Sär­skilt på års­da­gen av hans gri­pan­de har det va­rit tänt pre­cis över­allt, be­rät­tar Jen­ny An­ders­son, som ta­git med so­nen Li­am på en pro­me­nad för­bi pa­ret Gustafs­sons hem.

– Det har va­rit väl­digt spe­ci­ellt för al­la som bor här. Vi har vän­tat och hop­pats på det här be­ske­det.

Jens Bor­ne­mann/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.