Li­te om An­ni­ca Jo­hans­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ål­der: Fyll­de 50 år 24 april Bor: Var­berg Ar­be­ta: Av­del­nings­chef för Kva­li­tet och Pro­jekt­led­ning (Pro­pul­sion Qu­a­li­ty & Pro­gram Ma­nag­ment) på Vol­vo Cars i Tors­lan­da Fa­milj: Ma­ken Mor­gan och bar­nen Al­bin, 24 år, och Astrid, 13 år In­tres­sen: Mu­sik, kör­sång, mo­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.