Änt­li­gen se­ger för Skrea

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4 HAL­LAND: Skrea av­slu­ta­de vår­sä­song­en med en se­ger in­för hem­ma­publi­ken när ta­bel­ljum­bon Hyl­te­bruk be­seg­ra­des med 4–1 (2–0).

– Skönt att ta med sig, det ska­par en po­si­tiv käns­la in­för se­mestern, sa­de Skrea-trä­na­ren Björn Samu­els­son ef­teråt.

Hem­ma­la­get tog led­ning­en re­dan ef­ter el­va mi­nu­ter och där­ef­ter ut­ö­ka­de Zac­ka­ri­as Hans­son till 2–0 på straff i den 28:e mi­nu­ten. I and­ra halv­lek var det dags för en ny mål­skytt att pre­sen­te­ra sig.

– Gustav An­ders­son (född 2001) hop­par in, gör en jät­te­bra match och får gö­ra sitt förs­ta mål för A-la­get ef­ter ett snyggt lång­skott, be­röm­de Samu­els­son.

Mål­vak­ten Isak Eken­hard var en av Skre­as bätt­re spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.