Fakta:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Akut­mot­tag­ning­en i Halmstad har tio va­kan­ta sjuk­skö­ters­ke­tjäns­ter, ef­ter att fle­ra med­ar­be­ta­re sagt upp sig. Un­der som­ma­ren sak­nas fort­fa­ran­de be­man­ning till ett 40-tal ar­bets­pass. * Även för­ra som­ma­ren råd­de stor per­so­nal­brist på akut­mot­tag­ning­ar­na i bå­de Halmstad och Var­berg. Hu­vud­skydds­om­bu­det över­väg­de då, med stöd av Ar­bets­mil­jö­la­gen, att stänga ner verk­sam­he­ten. Kri­sen lös­tes till­fäl­ligt med att Re­gi­on Hal­land er­bjöd en tim­lön på 600 kro­nor till de sjuk­skö­ters­kor som job­ba­de extra. Det lock­be­tet finns in­te i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.