Ung man åta­las för sex­u­ellt ofre­dan­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Det var i mars i år som ung­do­mar­na be­fann sig på en fest i Fal­ken­bergs kom­mun. En man i 20-års­ål­dern ska då ha sex­u­ellt ofre­dat en kvin­na på fes­ten ge­nom att ta på hen­nes lår och köns­or­gan ut­an­på klä­der­na, samt för­sökt slä­pa hen­ne hårt i ar­men ut från lo­ka­len och in i ett skogs­par­ti. Han åta­las nu vid Var­bergs tings­rätt miss­tänkt för sex­u­ellt ofre­dan­de och ola­ga tvång. Två and­ra unga män är miss­tänk­ta för miss­han­del un­der sam­ma fest, då de till­sam­mans ska ha hop­pat på man­nen i 20-års­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.