”Ser fram emot nya ut­ma­ning­ar”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Den svens­ke lands­lags­an­fal­la­ren Marcus Berg läm­nar Pa­nat­hi­nai­kos. 30-åring­en har gjort klart med en flytt till Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten och klub­ben Al Ain. ”Jag ser fram emot min nya ut­ma­ning och ska gö­ra mitt bäs­ta för att nå mi­na per­son­li­ga och klub­bens mål”, skri­ver an­fal­la­ren på Instagram.

Den fö­re­gå­en­de sä­song­en vann Marcus Berg den gre­kis­ka skyt­te­li­gan för stor­klub­ben Pa­nat­hi­nai­kos. Det öpp­na­de för­stås upp för in­tres­se kring den lands­lags­an­fal­la­ren, men det blev allt­så ing­en flytt till nå­gon stör­re eu­ro­pe­isk li­ga för mål­kung­en.

På ons­da­gen blev det i stäl­let klart att Berg, 30, läm­nar eu­ro­pe­isk topp­fot­boll för en flytt till Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten. Al Ain be­kräf­tar på klub­bens Twit­ter-kon­to att svens­ken har skri­vit på ett kon­trakt.

”Det har va­rit myc­ket tå­rar de se­nas­te da­gar­na. Tå­rar av lyc­ka från all kär­lek, vänlighet och re­spekt som jag och min fa­milj fått från al­la fan­tas­tis­ka män­ni­skor i Pa­nat­hi­nai­kos”, skri­ver Berg själv i ett in­lägg på sitt Instagram-kon­to.

Ti­di­ga­re har Marcus Berg re­pre­sen­te­rat IFK Gö­te­borg, ne­der­länds­ka Gro­ning­en, tys­ka Ham­burg, ne­der­länds­ka PSV och nu se­nast gre­kis­ka Pa­nat­hi­nai­kos. Han har gjort 47 lands­kam­per för Sve­ri­ge, gjort 12 mål och star­ta­de på topp till­sam­mans med match­hjäl­ten Ola To­i­vo­nen i den se­nas­te Vm-kval­mat­chen mot Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.