”Mar­ke­ra mot po­li­tis­ka dåd”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Kam­mar­å­kla­ga­re Mats Ljung­qvist må­la­de upp en dys­ter bild un­der sista rät­te­gångs­da­gen mot tre na­zis­ter an­kla­ga­de för tre spräng­ning­ar.

– Det kan kom­ma fle­ra lik­nan­de dåd i fram­ti­den. Tingsrätten har en möj­lig­het att mar­ke­ra mot po­li­tis­ka bomb­dåd, sä­ger han och yr­ka­de på långa fäng­el­se­straff.

Tre män har stått åta­la­de för tre bomb­dåd i Gö­te­borg från no­vem­ber 2016 till ja­nu­a­ri 2017. Två av bom­ber­na de­to­ne­ra­de och en man ska­da­des all­var­ligt, me­dan den tredje bom­ben ald­rig ut­lös­tes. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.