Freds­pris­ta­ga­re er­bjuds vård

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KI­NA. Tai­wan er­bju­der den can­cer­sju­ke ki­ne­sis­ka freds­pris­ta­ga­ren Liu Xi­a­o­bo vård i lan­det, i ett ut­spel som in­te vän­tas se med bli­da ögon av makt­ha­var­na i Pe­king.

– Vi upp­ma­nar Pe­king att ome­del­bart släp­pa Liu och lå­ta ho­nom väl­ja var han vill få vård, sä­ger Chiu Chui-cheng vid den myn­dig­het som han­te­rar Tai­wans re­la­tio­ner med Ki­na.

Den 61-åri­ge för­fat­ta­ren har di­a­gnosti­ce­rats med obot­lig le­ver­can­cer och be­fin­ner sig på sjuk­hus, ef­ter att Ki­na be­vil­jat ho­nom me­di­cinsk per­mis­sion. (TT-AFP)

FOTO: VIN­CENT YU/AP

Män­ni­skor pro­te­ste­rar i Hong­kong med krav på att Liu Xi­a­o­bo ska fri­ges.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.