Ter­ror­cell på Mal­lor­ca av­slö­jad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SPA­NI­EN. En ter­ror­cell in­om IS har av­slö­jats på Mal­lor­ca, med­de­lar spansk po­lis. Fy­ra per­so­ner har gri­pits på den spans­ka ön, sam­ti­digt som två miss­tänk­ta ur cel­len ta­gits av po­lis i Stor­bri­tan­ni­en re­spek­ti­ve Tyskland.

Man­nen som gri­pits i Bir­ming­ham be­skrivs som en sala­fisti­mam som va­rit hu­vud­an­sva­rig för cel­len.

En­ligt ut­ta­lan­den från in­ri­kes­de­par­te­men­tet i Madrid var grup­pens verk­sam­het mest in­rik­tad på att över­ta­la ung­do­mar i Eu­ro­pa att åka till Sy­ri­en, in­te ut­fö­ra dåd i väst­värl­den. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.