Fakta: Per­so­nal­flyk­ten från vård­cen­tra­ler­na

Hallands Nyheter - - Nyheter - Käl­la: RE­GI­ON HAL­LANDS HR-AV­DEL­NING

* Se­dan 2015 har to­talt 43 med­ar­be­ta­re läm­nat vård­cen­tra­ler­na i Halmstad. 13 av dem har gått i pen­sion, men öv­ri­ga 30 har slu­tat av and­ra skäl.

* Drygt hälf­ten, 17 per­so­ner, har valt att gå till en pri­vat vård­gi­va­re, fy­ra till en kom­mun och en till sta­ten.

* Det störs­ta tap­pet märks bland un­der­skö­ters­kor, 18 per­so­ner, följt av lä­ka­re, 8 per­so­ner.

* Den vård­cen­tral som för­lo­rat mest per­so­nal, räk­nat från 2015, är Ge­tinge (13 per­so­ner), följt av Os­kar­ströms vård­cen­tral (7 per­so­ner).

* Minst per­so­nal­om­sätt­ning har det va­rit på Bäc­ka­gårds, Her­tig Knuts och An­ders­bergs vård­cen­tra­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.