Svens­son sexa på kort­ba­ne-sm i Borås

Hallands Nyheter - - Sporten - POVEL ARWIDSON pa@hn.se

Jo­han Svens­son, fal­ken­ber­ga­ren, blev i går fem­ma på kort­ba­ne-sm i Borås. Dess­utom blev Glom­men-cy­klis­ten Gustav Johansson, bäs­ta ju­ni­or.

– Det är väl okej, jag är hyf­sat nöjd. Jag ha­de väl kanske me­dal­jam­bi­tio­ner, sä­ger Svens­son, som täv­lar för CK Bu­re, efter loppet.

Svens­son var med i tä­ten un­der he­la loppet, men lyc­ka­des in­te hänga med när en klunga drog i väg bort­åt slutet. Det var ett svår­cyk­lat lopp för ho­nom, som till skill­nad från de and­ra cy­klis­ter­na i tä­ten in­te ha­de någ­ra lag­kam­ra­ter med sig. De två lag­kam­ra­ter­na från Bu­re, Pe­ter Carls­son och To­bi­as Hal­lengren, hal­ka­de näm­li­gen efter ti­digt.

– Det är svårt när man är en­sam. Jag får av­vä­ga min cyk­ling mer, och spe­la kall ibland och chan­sa ibland. Men jag kän­de mig stark och det kän­des som att det skul­le kun­na gå att ta me­dalj. Jag ha­de hop­pats på att min klunga skul­le kom­ma ikapp topp­klung­an, men ing­en vil­le ta an­svar och gö­ra det. Ha­de jag gjort det själv ha­de jag nog va­rit rökt sen, fort­sät­ter Svens­son.

Näs­ta täv­ling för Halm­stad­ve­te­ra­nen, som fyl­ler 38 i år, blir Sve­ri­gecu­pen i Mal­mö om ett par vec­kor. Där hop­pas han på topp tio.

GUSTAV JOHANSSON, FRÅN Halm­stad CK, rul­la­de in på en 18:e plats. Han blev bäs­ta ju­ni­or i täv­ling­en.

– Det känns bra, det var ro­ligt. Det var en gans­ka lättåkt ba­na, så det var lätt att fly­ta med, för att se­dan se om man kun­de hit­ta på nå­got, sä­ger Johansson.

Om ba­ra ett par vec­kor ska 18-åri­ge Johansson re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge un­der ju­ni­or-em i ve­lo­drom i Por­tu­gal. Där sik­tar han på pall­plats.ß

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.