Le­ve­re­rar ni kva­li­tet?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Fo­ku­se­ra på kva­li­tet istället för vins­ter” (2/7).

VÅRD. In­te kan väl ni skry­ta med att det är bra kva­li­té när Frösun­da Om­sorg har an­svar över 17 bo­en­den in­om LSS. Ni tar in­te till er kri­ti­ken av när­stå­en­de el­ler av med­ar­be­ta­re. Ni bor­de skäm­mas. den po­li­tis­ka le­dar­ska­pet som är i dag är uru­selt. Che­fer kom­mer och går. Någ­ra en­he­ter är in­ne på den 4:e. Nåt är fel. Ta re­da på det Mari-louise.

Ar­bets­mil­jön blir in­te bra med många by­ten av che­fer och per­so­nal. Kun­der­na blir oro­li­ga och otryg­ga när per­so­nal slu­tar som de har känt i många år, är det­ta kva­li­té? Per­so­na­len or­kar hel­ler för det är så j...a rö­rigt.

Med­ar­be­ta­re på Frösun­da Om­sorg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.