Ska ha spar­kat på gra­vid flick­vän

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En poj­ke i öv­re ton­å­ren i Var­berg åta­las för att ha miss­hand­lat sin gra­vi­da flick­vän. Hän­del­sen ska ha in­träf­fat i april i år. Han ska dels ha sla­git hen­ne på ena ar­men och be­net. Han ska dess­utom ha spar­kat hen­ne i ma­gen, brös­tet och an­sik­tet. Som be­vis­ning finns för­hör med två vitt­nen samt fo­to­gra­fi­er. Det be­döms som grov miss­han­del ef­tersom vål­det rik­ta­des mot en gra­vid per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.