Fak­ta: Lia Hof

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Bygg­des 1912-1914 som ett sa­na­to­ri­um. På 50-ta­let blev det ett vård­hem. 2011 gjor­des an­lägg­ning­en om till vand­rar­hem, och där­ef­ter till asyl­bo­en­de. Verk­sam­he­ten drivs av Li­a­går­den AB, som har an­vänt en del av in­koms­ter­na från Lia Hof till att in­ve­ste­ra i kon­fe­rens­an­lägg­ning­en Ästad vin­gård (som har sam­ma äga­re). Asyl­bo­en­det har den senaste ti­den haft ett hund­ra­tal bo­en­de.

Bild: OLA FOLKESSON

LIA HOF. Nu ned­lagt som asyl­bo­en­de, än­nu oklart hur det kom­mer att an­vän­das i fort­sätt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.