Kvin­na på in­ten­si­ven ef­ter olyc­ka på E6

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

HALLAND: En sing­e­lo­lyc­ka in­träf­fa­de vid halv tre un­de ons­dags­ef­ter­mid­da­gen på E6 mel­lan He­ber­gav­far­ten och av­far­ten mot Slö­inge. Or­sa­ken till olyc­kan ska ha va­rit att en gum­mi­del, som tro­ligt­vis kom­mer från en last­bil, ska ha träf­fat fram­ru­tan. En kvin­na i 35-års­ål­dern har ska­dats all­var­ligt och lig­ger på in­ten­si­ven på sjuk­hu­set i Halmstad. Ska­dor­na är dock in­te livs­ho­tan­de. Ef­ter olyc­kan kal­la­des bär­ga­re till plat­sen och det var be­grän­sad fram­kom­lig­het fram till kloc­kan 15.30.

Lar­met om olyc­kan in­kom kloc­kan 14.20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.