In­brott i bo­stad i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Vid 21-ti­den på mån­da­gen upp­täck­te en bo­en­de i Fal­ken­berg att det va­rit in­brott i bo­sta­den. Nå­gon ha­de ta­git sig in ge­nom att bry­ta upp en al­tan­dörr och väl in­ne öpp­nat skåp och luc­kor.

Vad som bli­vit stu­let är i nu­lä­get oklart, ef­tersom po­li­sen spär­ra­de av plat­sen för tek­nisk un­der­sök­ning. Det finns i nu­lä­get ing­en miss­tänkt för brot­tet som ru­bri­ce­ras som stöld ge­nom in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.