Fler plå­gas av att ha fel kön

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

■■KÖN. Fler per­so­ner än ti­di­ga­re upp­le­ver att de­ras kön­si­den­ti­tet in­te stäm­mer med kö­net de till­de­lats vid föd­seln, och li­der av det­ta. Det vi­sar sta­tistik från So­ci­al­sty­rel­sen om di­a­gno­sen köns­dys­fo­ri.

Un­der 2015 ha­de 0,04 pro­cent av be­folk­ning­en, un­ge­fär 3 500 per­so­ner, di­a­gno­sen köns­dys­fo­ri. Jäm­fört med 2005 var det åt­ta gång­er fler per­so­ner som fick di­a­gno­sen un­der 2015.

I sta­tisti­ken är di­a­gno­sens ök­ning tyd­li­gast bland unga, och sär­skilt bland dem som från föd­seln getts kö­net kvin­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.