Sm-me­dal­jer till Fal­ken­bergs Sim

Hallands Nyheter - - Sporten -

SIM­NING: Det svens­ka mäs­ter­ska­pen av­gjor­des un­der Sm-vec­kan i Borås. I Pa­ra-klas­sen tog Ag­nes Kra­mer tre me­dal­jer. Det blev guld på 100 ryggsim på ti­den 1.30.05. Och två brons på 50 m ryggsim 42.10, vil­ket ock­så var svens­ka re­kord i hen­nes klass. Det blev ock­så brons på 100 m fri­sim. To­talt åk­te hon hem med sex nya svens­ka re­kord.

På 50 me­ter fjä­ril kom Ro­se-ma­rie Ro­berts­son, Var­bergs Pa­ra på åt­ton­de plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.